Trong xu hướng phát triển của toàn cầu, đó là sự phát triển và hội nhập nhanh chóng của Việt Nam với bạn bè trên thế giới. Ở đó, một trong những yếu tố quan trọng góp phần nên sự thành công của chúng ta là việc nhanh chóng vận dụng những thành quả của khoa học kỹ thuật vào cuộc sống cũng như họat động kinh doanh; đồng thời không ngừng học hỏi, sáng tạo, để phát huy và tiếp tục tạo ra những thành quả hay những ‘sản phẩm’ chất lượng, góp phần cùng tạo nên nền kinh tế vững mạnh và thịnh vượng cho đất nước. Từ những nỗ lực không ngừng, LinkTek  nhanh chóng trở thành nhà cung cấp giải pháp và thiết bị công nghệ thông tin hàng đầu ở Việt Nam, hợp tác ngày càng sâu rộng với các đối tác tin cậy trên thế giới.

LinkTek mong muốn "kết nối những vòng tay" để cùng nhau tăng thêm sức mạnh và cùng nhau làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Hãy đến với LinkTek  để có được những tiện ích, những sản phẩm chất lượng và những "dịch vụ" chứa đựng những "tâm huyết và tinh thần Việt Nam".

 

 
Phân phối thiết bị công nghệ thông tin và máy văn phòng
Nạp mực máy in và sửa chữa
Tư vấn thiết kế hệ thống thông tin và bảo trì
Tư vấn triển khai giải pháp kinh doanh bằng hệ thống BizStore