Tư vấn thiết kế hệ thống thông tin và bảo trì

Thiết kế hệ thống thông tin và truyền thông

     Thiết kế và thi công hệ thống mạng, data center, tổng đài điện thoại...

Cấp cứu - Bảo trì máy tính, hệ thống máy tính và thiết bị văn phòng
   Dịch vụ xử lý khẩn cấp  
   Dịch vụ bảo trì máy tính, hệ thống máy tính

Sửa chữa thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng  
   Servers, PCs, máy chiếu, Camera, máy in, UPS, các linh kiện máy tính, thiết bị văn phòng…