Kiểu từ khóa mới trong Google AdWords

Kiểu từ khóa mới trong Google AdWords

Cho đến thời điểm hiện tại, Google cung cấp 3 kiểu từ khóa: Broad Match (kiểu mở rộng), Phrase Match (kiểu nhóm) và Exact Match (kiểu chính xác). Có thể đưa ra ví dụ để giải thích một cách ngắn gọn về các kiểu từ khóa này như sau, nếu từ khóa của bạn là “flower delivery”, nếu chọn kiểu từ khóa là Broad Match thì từ khóa đó sẽ được kích hoạt khi người sử dụng tìm kiếm với một trong các từ trong cụm từ khóa và các dạng biến đổi như lỗi chính tả, từ đồng nghĩa, ví dụ: “cheap rose delivery”. Kiểu Phrase Match sẽ hiển thị quảng cáo nếu người sử dụng tìm kiếm với nội dung chứa cụm từ khóa và các từ bất kỳ nằm ở trước và sau của từ khóa, ví dụ “discount flower delivery”. Cuối cùng, kiểu Exact Match sẽ hiển thị quảng cáo nếu người sử dụng tìm kiếm chính xác nội dung từ khóa.

Gần đây, Google thông báo về kiểu từ khóa thứ tư gọi là Broad Match Modifier(kiểu mở rộng có điều chỉnh).

Broad Match Modifier

Broad Match Modifier là một phuơng pháp khác để khớp từ khóa trong chiến dịch AdWords. Mục đích của kiểu từ khóa mới này là lấp đầy khoảng cách giữa kiểu Broad Match, kiểu có độ khớp quá rộng, một số trường hợp khớp với nội dung tìm kiếm không liên quan, và kiểu Phrase Match, kiểu thường khớp quá chính xác. Broad Match Modifier có độ bao phủ rộng hơn Phrase Match và dễ kiểm soát hơn Broad Match.

Broad Match Modifier cho phép bạn chọn 1 từ riêng biệt trong cụm từ khóa để lọc kết quả, khiến cho từ khóa có độ phù hợp cao hơn so với kiểu Phrase Match vốn đòi hỏi thứ tự chính xác và cách đọc chính xác các từ trong cụm từ khóa.Hiện tại nó được hỗ trợ trên tất cả các thị trường và hầu hết các ngôn ngữ.

Vì sao bạn nên sử dụng nó?

Broad Match Modifier  có thể giúp cải thiện chất lượng của chiến dịch quảng cáo AdvWords. Nó cung cấp một mức độ target mới và cho phép:

 • Tăng CTR
 • Cải thiện target từ khóa
 • Thu hút thêm khách hàng mục tiêu
 • Cải thiện ROI
 • Giảm CPC

Broad Match Modifier làm đuợc điều đó bằng cách tăng chất lượng của quá trình khớp từ khóa  với nội dung tìm kiếm. Sử dụng kiểu tìm kiếm này sẽ làm giảm số lượng impression so với khi sử dụng Broad Match bằng cách target được đúng đối tượng.

Sử dụng kiểu Broad Match Modifier bằng cách nào ?

Để tạo từ khóa có kiểu Broad Match Modifier, bạn chỉ cần thay đổi lại từ khóa có kiểu Broad bằng cách thêm dấu (+) vào trước 1 hoặc nhiều từ trong nhóm từ khóa (ví dụ +Carpet Cleaning Brisbane hoặc +Carpet +Cleaning Brisbane)

Làm như vậy có ý nghĩa gì ?

Từ có dấu (+) đằng trước trong nhóm từ khóa bắt buộc phải xuất hiện trong nội dung tìm kiếm hoặc nội dung tìm kiếm chứa từ gần nghĩa với từ này (ví dụ, +Carpet +Cleaning Brisbane được kích hoạt khi trong nội dung tìm kiếm chứa từ Carpet, Cleaning hoặc từ gần nghĩa với các từ này)

Ví dụ: từ khóa kiểu mỏ rộng “flower delivery brisbane” luôn được kích hoạt khi người sử dụng tìm kiếm với nội dụng “rose delivery brisbane,” do từ “flower” và “rose” có liên quan. Nếu thay đổi thành “+flower delivery brisbane”, thì từ khóa chỉ được kích hoạt nếu nội dung tìm kiếm có chứa từ “flowers”, không áp dụng với từ đồng nghĩa.

Kiểu Broad Match Modifier có độ bao phủ cao hơn kiểu Phrase do nó cho phép các từ khác được xuất hiện trước, giữa và sau các từ được thêm (+).

google adwords keywords Kiểu từ khóa mới trong Google AdWords

Các dạng của từ khóa có thể áp dụng

 • Sai lỗi chính tả (ví dụ, với +Carpet ,  Carpat có thể khớp)
 • Số nhiều/ số ít (ví dụ, với +Carpet ,  Carpat có thể khớp)
 • Từ viết tắt (ví dụ, với +Television, Tele hoặc TV có thể khớp)
 • Dạng khác của từ (ví dụ, với +Carpet ,  Carpeting có thể khớp)

Kiểu không áp dụng được

 • Từ đồng nghĩa (ví dụ, Cleaning và Washing, quick và fast)
 • Từ liên quan (ví dụ, Carpets and Rugs – Rugs là 1 loại thảm, flower và tulip)

Lưu ý

 • Không áp dụng được với negative keywords
 • Không áp dụng với các kiểu Phrase Match và Exact Match.
 • Sử dụng Broad Match Modifier thay cho Broad Match không ảnh hưởng trực tiếp đến Quality Score
 • Nếu trong AdGroup có cả từ khóa kiểu Broad Match và Broad Match Modifier với cùng 1 từ khóa thì kiểu Broad Match Modifier sẽ được ưu tiên để khớp

Làm sao biết lúc nào nên dùng Broad Match Modifier

Nếu campaign của bạn thường sử dụng kiểu Exact và Phrase thì sử dụng thêm kiểu Broad Match Modifier sẽ giúp tăng Click và CTR. Bạn thêm (+) vào trước các từ bắt buộc xuất hiện chính xác trong nội dung tìm kiếm hoặc dưới dạng từ liên quan.
Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng “buy blue suede shoes”, bạn có thể sử dụng thử kiểu +buy +blue +suede +shoes

Nếu campaign thường sử dụng kiểu Broad thì bạn nên thử sử dụng thêm kiểu Broad Match Modifier với các từ bắt buộc xuất hiện chính xác trong nội dung tìm kiếm hoặc dưới dạng từ liên quan, đồng thời giữ nguyên từ khóa kiểu Broad để đánh giá performance. Sử dụng cách này sẽ làm giảm lượng click nhưng cũng giảm CPC, vì vậy để tăng ROI bạn có thể tăng giá bid lên để có vị trí tốt hơn.

Ví dụ: bạn đang sử dụng từ suede shoes với CPC $1.00, nhưng thấy rằng tỉ lệ CTR của các từ “buy suede shoes” và “blue suede shoes” là lớn nhất thì bạn có thể thêm 2 từ buy +suede +shoes và blue +suede +shoes, đồng thời tăng giá bid lên $1.20